โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2559

โครงการวาโก้บราเดย์ 21 เม.ย. 2559

"วาโก้ บราเดย์ ปี 5" จัดเวิร์คชอปสร้างอาชีพสตรีบ้านพักฉุกเฉินสร้างคุณค่า สร้างอาชีพ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามด้วยการมอบโอกาสที่ดีให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีกำลังใจสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่าและมีความสุข ล่าสุดบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)...

โครงการวาโก้บราเดย์ 12 ก.พ. 2559

วาโก้ ปลุกกระแสบรารักโลก เปิดโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องปีที่ 5

เนื่องในวันบราเดย์ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456) ซึ่งเป็นวันกำเนิดบราตัวแรกของโลก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำชุดชั้นในของไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมเดินหน้าปลุกกระแสวาโก้บราเดย์ จัดงานเปิดตัวโครงการและนิทรรศการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5" อย่างเป็นทางการ ...