โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2565

โครงการวาโก้บราเดย์ 09 มิ.ย. 2565

สามย่านมิตรทาวน์” ชวนทิ้งบราเก่าให้มีคุณค่ากับ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ

จารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อานวยการ-กลยุทธ์การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พรทิพย์ มงคลเจริญโชค...

โครงการวาโก้บราเดย์ 23 มิ.ย. 2565

BRADAY บราเก่าเราขอ ปีที่ 11 ด้วยการนำบราเก่ามาบริจาคกับ “วาโก้”

เพื่อช่วยลดปัญหาขยะชุมชน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองตัวร้าย PM 2.5 ลดปริมาณขยะตกค้างจากการฝังกลบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม...