โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2556

โครงการวาโก้บราเดย์ 2556

บราเก่าของคุณ อาชีพใหม่ของเขา ปี2

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ จัดงานแถลงข่าว "วาโก้ บราเดย์" ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง กับโครงการดีๆเพื่อสังคม "บราเก่าของคุณ อาชีพใหม่ของเขา ปี2" จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคบราเก่า เพื่อนำวัสดุจากบราไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...