โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2556

บราเก่าของคุณ อาชีพใหม่ของเขา ปี2

โครงการวาโก้บราเดย์ 2556

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ จัดงานแถลงข่าว "วาโก้ บราเดย์" ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง กับโครงการดีๆเพื่อสังคม "บราเก่าของคุณ อาชีพใหม่ของเขา ปี2" จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคบราเก่า เพื่อนำวัสดุจากบราไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  1. คุณศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
  2. คุณระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ อุปนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี (หน่วยงานรับมอบในปีที่ผ่านมา)
  3. คุณวันเฉลิม ธนสารศิลป์ ผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(แก้ใหม่) (พันธมิตรผู้สานต่อโครงการบราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา ปี2)
  4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ผู้ริเริ่มกิจกรรมวาโก้ บราเดย์)
  5. คุณอรุณี ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (หน่วยงานผู้รับมอบในปีนี้)
  6. นาวิน เยาวพลกุล ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยเชิญชวนร่วมบริจาคบราทำบุญสร้างอาชีพให้ผู้อื่น

***เมื่อนำบราทุกยี่ห้อมาร่วมบริจาค บรา 1 ตัวจะได้รับ Discount Voucher "แทนคำขอบคุณจากวาโก้" 200 บาท ในการช้อป Wacoal Cool 1 ตัว ได้เวลาเช็คสุขภาพบราของสาวๆกันแล้วนะจ๊ะ บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย 2556