โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2561

โครงการวาโก้บราเดย์ 26 ก.ย. 2561

วาโก้ - กทม. ปลุกกระแสรักษ์โลกสานต่อ “บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7”จัดพิธีรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรากระจายสู่ 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานครหวังรณรงค์ประชาชนยุค 4.0 ตื่นตัว ลดภาวะขยะล้นเมือง

14 กันยายน 2561 – ไทยวาโก้ จับมือ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) สานต่อโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” จัดพิธีรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรา เพื่อกระจายจุดรับบริจาคสู่สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร...