โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2555

โครงการวาโก้บราเดย์ 2555

กิจกรรมเพื่อสังคม "บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา"

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย พร้อมด้วย วรเทพ อัศวเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมวาโก้ บราเดย์ ภายใต้คอนเซปต์ ...