โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2555

กิจกรรมเพื่อสังคม "บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา"

โครงการวาโก้บราเดย์ 2555

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย พร้อมด้วย วรเทพ อัศวเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมวาโก้ บราเดย์ ภายใต้คอนเซปต์ "บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา" รณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคบราเก่าเพื่อมอบให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีโดยมี ระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ อุปนายกสมาคมฯ พญ.บุษยา เตชะเสน ปิยะดา ตุรงคกุล อลิซาเบธ แซดเลอร์ ลภาภิดา หล่อกิติยะกุล ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ดิจิตอล เกต์เวย์ สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้