โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2562

โครงการวาโก้บราเดย์ 21 ก.พ. 2562

“บราเก่า เราขอ” วาโก้ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จแคมเปญรักษ์โลก “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤต

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562 – บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “วาโก้ บราเดย์” ...

โครงการวาโก้บราเดย์ 11 ก.พ. 2562

วาโก้ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จแคมเปญรักษ์โลก “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้)

“วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ทางวาโก้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งในทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปที่เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพ มีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง...