โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2563

โครงการวาโก้บราเดย์ 23 ก.พ. 2563

“วาโก้” ชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการ “บริจาคบราเก่า” เพื่อนำไปเผาอย่างถูกวิธีกับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปี 9

กรุงเทพฯ – ปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้กลายมาเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยาก การแยกขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี...