โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2563

“วาโก้” ชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการ “บริจาคบราเก่า” เพื่อนำไปเผาอย่างถูกวิธีกับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปี 9

โครงการวาโก้บราเดย์ 24 ก.พ. 2563

กรุงเทพฯ – ปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้กลายมาเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยาก การแยกขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนทำได้ เพื่อช่วยกันลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยเฉพาะขยะพลาสติกใกล้ตัว อย่าง “บรา” ไอเท็มสำคัญสำหรับผู้หญิงที่ใช้วัสดุส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือที่เรียกว่าพลาสติก ส่งผลให้ “บรา 1 ตัว ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400 ปี”

จึงเป็นที่มาของการสานต่อความสำเร็จของโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวและจริงจังการกำจัดบราเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) หรือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำจัดขยะให้มีปริมาณคงเหลือน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา วาโก้ได้จัดงานเปิดตัวโครงการวาโก้บราเดย์ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากเป็นเดือนที่บราตัวแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2456 สำหรับงานแถลงข่าวปีนี้จัดขึ้น ณ ทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤต พร้อมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วาโก้ถือเป็นแบรนด์แรกในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การดูแลผู้บริโภค ไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่วาโก้ผลักดันมาตลอดผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการสำคัญอย่าง “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” เพราะเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤตเร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกคน และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

จากสถิติ ประเทศไทยมีประชากรหญิงอายุ 10-69 ปี มากกว่า 28 ล้านคน จากการสำรวจพบว่า ใน 1 ปี ผู้หญิงจะซื้อบราใหม่ราว 5-12 ตัว และเลือกทิ้งบราเก่าประมาณ 2 ตัว โดยบรา 1 ตัวมีน้ำหนักเฉลี่ย 100 กรัม เท่ากับว่าทุกปีจะมีการทิ้งบราเป็นขยะเพิ่มขึ้นถึง 5,636 ตันเลยทีเดียว

จากสถิติ ประเทศไทยมีประชากรหญิงอายุ 10-69 ปี มากกว่า 28 ล้านคน จากการสำรวจพบว่า ใน 1 ปี ผู้หญิงจะซื้อบราใหม่ราว 5-12 ตัว และเลือกทิ้งบราเก่าประมาณ 2 ตัว โดยบรา 1 ตัวมีน้ำหนักเฉลี่ย 100 กรัม เท่ากับว่าทุกปีจะมีการทิ้งบราเป็นขยะเพิ่มขึ้นถึง 5,636 ตันเลยทีเดียว

สำหรับปีนี้ วาโก้ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชนต่างๆ อาทิ ห้างสรรพห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และเดอะมอลล์กรุ๊ป ขับเคลื่อนโครงการฯ และเปิดรับบริจาคบราเก่า เสื่อมสภาพทุกแบรนด์ โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดบริจาคสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ให้ได้ถึง 500,000 ตัวในปีนี้ เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีไทยวาโก้

สำหรับบราเก่าที่ได้รับบริจาค ทางโครงการฯ จะคัดแยกส่วนหนึ่งที่ยังคงสภาพดี ใช้งานได้ นำไปมอบให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่เหลือก็จะนำไปทำลายในเตาเผาระบบปิดความร้อนสูง 1,800 องศาเซลเซียส นอกจากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์แล้วการกำจัดบราเก่าเสื่อมสภาพด้วยวิธีนี้ยังไม่ก่อให้เกิดขี้เถ้า มลพิษฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตราย และยังช่วยลดปริมาณขยะตกค้างจากการฝังกลบได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ในการขับเคลื่อนโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ นอกจากจะมุ่งเป้ารณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมบนหลัก 3R คือ Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reduce การลดปริมาณขยะลงให้น้อยที่สุด และ Recycle การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ วาโก้ยังมีกิจกรรมส่วนอื่นๆ ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพแก่ผู้ที่ขาดแคลนโอกาสอีกด้วย ภายใต้สโลแกนหลัก “บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” โดยวาโก้จะมอบชิ้นส่วนและวัตถุดิบสภาพดีที่เหลือจากการผลิตชุดชั้นในให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในการดูแลของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บไปให้ความรู้ เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์งานฝีมือให้มีมูลค่ายิ่งขึ้น เป็นการส่งต่อกำลังใจช่วยให้คนกลุ่มนี้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง โดยวาโก้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เหล่านั้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่า 10,712,487 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2562 วาโก้ได้มีส่วนช่วยกำจัดบราเสื่อมสภาพไปแล้วเป็นจำนวนรวม 363,000 ตัว หรือลดขยะชุมชนไปได้กว่า 36 ตัน ช่วยทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินได้กว่า 29 ตัน และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึงกว่า 7,000 ต้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกกับ “โครงการ วาโก้บราเดย์ชบราเก่าเราขอ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผู้สนใจสามารถนำบราเก่าหรือบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์ มาบริจาคได้ที่ วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งทางไปรษณีย์มายังชฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-296-9979