โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2561

วาโก้ - กทม. ปลุกกระแสรักษ์โลกสานต่อ “บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7”จัดพิธีรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรากระจายสู่ 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานครหวังรณรงค์ประชาชนยุค 4.0 ตื่นตัว ลดภาวะขยะล้นเมือง

โครงการวาโก้บราเดย์ 26 ก.ย. 2561

14 กันยายน 2561 – ไทยวาโก้ จับมือ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) สานต่อโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” จัดพิธีรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรา เพื่อกระจายจุดรับบริจาคสู่สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้ารณรงค์ประชาชนยุค 4.0 ตื่นตัว หวังช่วยลดปริมาณขยะล้นเมือง ซึ่งในปี 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงถึง 10,678 ตันต่อวัน

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การสานต่อโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” ในครั้งนี้ว่า ไทยวาโก้ มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เราได้ลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และล่าสุดบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Beat Plastic Pollution" หรือ "รักษ์โลก ลดพลาสติก" ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการร่วมกันรณรงค์และพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครสีเขียวอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยจัดพิธีรับมอบกล่องรับบริจาคบราให้กับสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชนทั่วไปนำบราเสื่อมสภาพมาบริจาค ณ สำนักงานเขต นำไปสู่การรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ไทยวาโก้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังที่ช่วยให้กรุงเทพฯ มีความสะอาด เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวอันดับต้นของโลก บริษัทฯ จึงได้ผลิตหมวกกันแดดจำนวน 4,400 ใบให้กับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งวัตถุดิบให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกด้วยงานฝีมืออันประณีต นับเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

“วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" มีการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีกำลังใจพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งและมีคุณค่า

“เราเชื่อมั่นที่สุดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นวาระสำคัญระดับชาติ เพื่อปลุกกระแสรักษ์โลก และรณรงค์ให้ประชาชนยุค 4.0 หันมาตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันหยุดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา” นายบุญดี กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับกล่องรับบริจาค จะเริ่มนำไปตั้งภายในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ระยะเวลา 1 ปี ในกิจกรรมครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสาวๆ ทั่วกรุงเทพฯ นำบราเสื่อมสภาพมาบริจาค เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป