โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2563

"วาโก้ บราเดย์ ปี 5" จัดเวิร์คชอปสร้างอาชีพสตรีบ้านพักฉุกเฉินสร้างคุณค่า สร้างอาชีพ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง

โครงการวาโก้บราเดย์ 21 เม.ย. 2559

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามด้วยการมอบโอกาสที่ดีให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสตรี และเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีกำลังใจสามารถกลับคืน สู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่าและมีความสุข ล่าสุดบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการวาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5 ผนึกกำลัง 2 พันธมิตร บุนกะแฟชั่น สถาบันด้านแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บจาโนเม่ในประเทศไทย จัดกิจกรรม "เวิร์คชอปบราสร้างอาชีพ" แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก วรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้และอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมด้วยสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และสมพร สุนทรธำรง รองผู้อำนวยการสถาบันบุนกะแฟชั่น นำทีมสองสาวคนดังหัวใจจิตอาสา มิ้งค์ - ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ พร้อมด้วย แอ้ม-ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ ร่วมงาน โดยมี นางลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณนางสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ดอนเมือง

ไฮไลท์กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากทางวาโก้จะถือโอกาสสนับสนุนงานประดิษฐ์บราสร้างอาชีพแก่สมาคมฯ และบริจาคชุดชั้นในรวมมูลค่า 3,000,000 บาทแล้ว ยังมีนิทรรศการโชว์ ผลงานประดิษฐ์สร้างอาชีพที่รวมชิ้นงานสุดพิเศษ อาทิ สร้อยคอ ตุ๊กตา ผ้ากันเปื้อน กางเกงในเด็ก กระเป๋าประดิษฐ์สุดเก๋ และของใช้ในครัว ฯลฯ พร้อมด้วยเวิร์คชอปฝึกอาชีพที่ ใช้วัสดุจากส่วนประกอบบรามาเนรมิตรให้เกิดชิ้นงานที่มีมูลค่า สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ ฝึกสอนโดยทีมงานจากบุนกะแฟชั่นและจาโนเม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเพิ่มพูน ทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างอาชีพนี้ มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพจิตใจสตรีบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้เกิดกำลังใจ รู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยการสร้างอาชีพ จากงานประดิษฐ์ โดยเราได้ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ชิ้นงานมาสอนให้ฟรี อีกทั้งยังมีการให้การสนับสนุนงานประดิษฐ์ผลงานบราสร้างอาชีพ และบริจาคชุดชั้นในรวมมูลค่า 3 ล้านบาทให้กับทางสมาคมฯ โดยแบ่งเป็น 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาคมฯ และอีก 2 ล้านบาท คือชุดชั้นในสตรีวาโก้ ที่มอบให้สตรีในบ้านพักฉุกเฉินและสตรีผู้ด้อยโอกาสในเครือข่ายของสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวาโก้ บราเดย์ ปี 5 จะมีโอกาสมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่ได้เปิดรับบริจาคบราเสื่อมสภาพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า โดยเริ่มเปิดรับริจาคที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และตอนนี้ยังรับบริจาคอย่างต่อเนื่องจนถึง 31 พ.ค.ศกนี้

นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ลานทิพย์ ทวาทศิน เปิดเผยว่า กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เป็นสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่มอบแรงใจให้กับพวกเขาแล้ว ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ด้วย เพราะงานประดิษฐ์ทำให้เกิดสมาธิ จุดประกายความคิดใหม่ๆ ในเชิงบวก ที่สำคัญทำให้มีอาชีพ มีรายได้ ให้มีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่าและมีความสุข อีกทั้งยังมีการให้การสนับสนุนงานประดิษฐ์ผลงานบราสร้างอาชีพ และบริจาคชุดชั้นในเป็นจำนวนมาก โดยทางสมาคมจะนำไปใช้ในกิจการศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นอีกส่วนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับบ้านพักฉุกเฉินโดยตรง ให้บริการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ถือเป็นพันธกิจที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกบ้านพัก เพื่อให้มีใบเบิกทางในชีวิตในเรื่องทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พึ่งพิงตนเอง และยืนหยัดในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป ผู้สนใจอุดหนุนชิ้นงานของสมาคม สามารถหาซื้อได้ผ่านร้านค้า และหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ หรือกิจกรรมออกร้านในงานในเครือข่ายของสมาคมฯ

พันธมิตรร่วมเจตนารมณ์ที่มีส่วนในการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ร่วมเวิร์คชอปบราสร้างอาชีพศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้าแบรนด์ จาโนเม่ กล่าวว่า ยินดีที่จะร่วมเป็นหนึ่งในผู้แนะนำเทคนิคการเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน นอกจากใช้งานได้จริงยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วย วันนี้เราได้นำTechnology และ Know-How สำหรับการฝึกอาชีพสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น

ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบราสร้างอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ครูแดง ลำดวน แพงน้อย จากสถาบันบุนกะแฟชั่น กล่าวเสริมว่า เวิร์คชอปนี้ เราได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้ออกแบบการสอนโดยผู้ความเชี่ยวชาญแถวหน้าของไทย เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยการสอนเทคนิคเพิ่มมูลค่าชิ้นงาน วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมอบทักษะอาชีพผ่านการสร้างสรรค์งานดีไซน์ ที่ดูทันสมัย ปีนี้เราเน้นไปที่ชิ้นงานที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ตุ๊กตา ผ้ากันเปื้อน กางเกงในเด็ก กระเป๋าประดิษฐ์สุดเก๋ และของใช้ในครัว ซึ่งไอเดียดังกล่าวล้วนมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและเป็นที่ต้องการของผู้พบเห็นแน่นอน