โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2559

วาโก้ ปลุกกระแสบรารักโลก เปิดโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องปีที่ 5

โครงการวาโก้บราเดย์ 12 ก.พ. 2559

เนื่องในวันบราเดย์ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456) ซึ่งเป็นวันกำเนิดบราตัวแรกของโลก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำชุดชั้นในของไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมเดินหน้าปลุก กระแสวาโก้บราเดย์ จัดงานเปิดตัวโครงการและนิทรรศการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5" อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และคุณอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมพันธมิตรของโครงการ คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) คุณพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเซเลบริตี้สาวหัวใจรักโลก อย่าง คุณมะปราง - ปัทมวดี เสนาณรงค์ คุณมิ้งค์ - ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ และคุณแพร - พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมงานคับคั่ง ณ โชว์รูม ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล พระราม 3

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5" ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์สังคมของวาโก้ ที่นอกจากจะร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่งเสริมบราสร้างอาชีพให้สตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพ มีรายได้ มีกำลังใจ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่าและมีความสุขแล้ว ยังจับมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คสุขภาพบราและสร้างบุคลิกภาพที่ดี พร้อมเชิญชวนผู้หญิงไทยได้แสดงพลังรักโลกด้วยการนำบราเสื่อมสภาพ ที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคกับวาโก้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า เผาในระบบปิดร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพได้ที่ เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 พ.ค.ศกนี้ และทุกๆ การบริจาค บรา 1 ตัว จะได้รับบัตรแทนเงินสดจากวาโก้ มูลค่า 200 บาททันที เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับผู้ร่วมบริจาค ระหว่าง 1 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2559 ซึ่งทางวาโก้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ายอดบริจาคสะสมเพิ่มจาก 100,000 ตัว เป็น 150,000 ตัวในปีนี้"

ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เผยว่า "ตลอดปีที่ผ่านมาของโครงการฯ ทางวาโก้ได้มอบวัสดุใหม่ที่ใช้ประกอบบรา และยังร่วมกับพันธมิตรอย่างสถาบันบุนกะแฟชั่นมามอบองค์ความรู้ เพื่อจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีมูลค่า น่าใช้ น่าซื้อ ตลอดจนสนับสนุน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือบราสร้างอาชีพของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ในความดูแลของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กกลุ่มที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของสมาคมฯเอง นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มตรีเหล่านี้แล้ว ก็ได้เปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจต้องการสร้างรายได้มาร่วมฝึกอาชีพกับโครงการนี้ด้วย จึงฝากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคบรา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพียงเท่านี้ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ ผู้มอบโอกาสที่ดี และสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้เช่นกัน"

บุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "จากวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญและดูแลในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร อย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค ตลอดจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพภายใต้โครงการ วาโก้ บราเดย์ด้วย และได้มอบวัสดุใหม่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบบราสำหรับนำไปสร้างอาชีพให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมบริจาคบราใหม่ให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินและสตรีผู้ด้อยโอกาสในเครือข่ายของสมาคมฯอีกด้วย ส่วนที่ได้รับบริจาค ซึ่งเป็นบราเสื่อมสภาพก็จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดขยะชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะบรา 1 ตัว ใช้เวลาย่อยสลายเองตามธรรมชาติเฉลี่ยนานกว่า 100 ปี เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่เป็นโพลีเมอร์ หากทิ้งให้เป็นขยะตกค้างด้วยการฝังกลบจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม แต่หากนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนกลับช่วยลด การใช้แก๊ส, น้ำมัน, ถ่านหินได้ รวมทั้งลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้มากกว่า"

ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปิดท้ายว่า "การช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ต่อสังคมและหันมารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งน่าชื่นชม ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรร่วมมือกันเพื่อโลกของเรา การร่วมบริจาคบราในโครงการนี้ จึงถือว่าครบทั้ง 3 R คือ 1.Reuse การบริจาควัสดุใหม่ ที่ใช้ประกอบบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำวัสดุไปทำเป็นชิ้นงานฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน 2.Reduce การนำซากผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาในระบบปิดเป็น เชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 3.Recycle การนำเศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวม เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย"

มาร่วมมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการบริจาคบรากับโครงการ วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5 ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Call Center 02-296- 9979