โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2567

“วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ผนึกกำลัง “สวทช.” ตั้งจุดบริจาคชุดชั้นในเก่า เข้าถึงและสร้างความเข้าใจต่อโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ สวทช.

โครงการวาโก้บราเดย์ 3 เม.ย. 2567

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นางอินทิรา นาคสกุล (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) นายฉัตรชัย รัตนลาภ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจ และ นางสาวจิดาภา ยมมะนา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า อวท. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (ขวาสุด) รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เอ็มเทค ร่วมเปิดกิจกรรม “Wacoal Braday On Tour” รถบัสรับบริจาคชุดชั้นในเก่าหรือไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ สวทช. และสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยผู้ร่วมบริจาค รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่ให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เป็นการร่วมภารกิจรักษ์โลกอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังตั้งกล่องรับบริจาคชุดชั้นในเก่าหญิง-ชายทุกแบรนด์ตามจุดต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้