โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2560

วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6

โครงการวาโก้บราเดย์ 18 ธ.ค. 2560

ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ โครงการ “วาโก้บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการฯ มอบวัตถุดิบที่ใช้ประกอบบราให้แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตครอบครัวทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจัดทำเป็นชิ้นงานฝีมือประดิษฐ์ไอเดียสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แล้ว อีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญคือการนำเอาบราเก่าที่เสื่อมสภาพ ซึ่งได้รับบริจาคมาจากผู้หญิงทั่วประเทศ เพื่อนำบราเสื่อมสภาพเหล่านั้นมากำจัดในเตาเผา ระบบปิด 1800 องศาเซลเซียส ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์)

สำหรับปีนี้โครงการวาโก้บราเดย์ฯ ได้มีการจับมือกับพันธมิตรใหม่คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการจัดกิจกรรม "รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ” พร้อมกับส่งมอบบราเสื่อมสภาพให้แก่ทางโครงการฯ อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นาย ฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. เป็นตัวแทนในการส่งมอบกล่องรับบริจาคบราเก่าให้แก่นายวรเทพ อัศวเกษม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. พระราม 9 กรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการวาโก้บราเดย์ฯ ได้แก่ ตัวอย่างชิ้นงานฝีมือที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรา พร้อมบอร์ดแสดงนิทรรศการ การนำบราเก่าไปย่อยสลายเป็นพลังงานทดแทน โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นส. สิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทราบข่าวว่าทางวาโก้ มีการจัดทำโครงการ“วาโก้บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็มีความสนใจมาก และรู้สึกว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ให้กับผู้หญิงอย่างเราหลายๆคน เพราะเข้าใจได้เลยว่าบราที่ผู้หญิงใช้แล้วเสื่อมสภาพ หลายๆ คนก็ไม่รู้จะนำไปไว้ที่ไหน เพื่อสร้างเสริมให้ผู้บริหาร รฟม. พนักงาน รฟม. และประชาชนผู้ใช้บริการ ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ ทาง รฟม.เองได้ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราโดยตรง ส่วนในด้านผลตอบรับเกี่ยวกับโครงการฯ นับว่าได้รับ ผลตอบรับที่ดีมาก จากการที่ทาง รฟม.ได้ไปทำการวางกล่องรับบริจาค ตามอาคารสำนักงานและลานจอดรถทั้งหมด 6 จุด ปรากฏว่าได้รับบราเก่าที่มีคนนำมาบริจาคคิดเป็นน้ำหนักมากกว่า 130 กิโลกรัม ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนยอดบริจาคที่เยอะมากภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆ จึงมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมทำโครงการนี้และคิดว่าจะมีการร่วมมือกันต่อไปอีกในอนาคตแน่นอน น.ส. สิริธิดา กล่าวทิ้งท้าย

ส่วนทางด้าน นางอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หนึ่งในหัวเรือใหญ่ของโครงการฯ กล่าวว่าแนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) เป็นแนวคิดที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคม โดยทาง วาโก้จะนำบราที่เสื่อมสภาพมาทำการแยกชิ้นส่วน โดยส่วนที่เป็นโลหะ จะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก ส่วนวัสดุเหลือใช้ เช่นเส้นใย จะใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเผาแบบระบบปิดในเตาปูนซีเมนต์ เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน ด้วยความร้อนถึง 1,800 องศาเซลเซียส ทำให้ขยะเป็นศูนย์ เพราะถ้าเราปล่อยให้บราเสื่อมสภาพเอง จะต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่าร้อยปี สำหรับในปีนี้โครงการ“วาโก้บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” จับมือกับพันธมิตรใหม่คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ได้มีการจัดกิจกรรม"รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ” เปิดรับบริจาคเสื้อชั้นในจากผู้บริหาร พนักงานและประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม เพื่อมอบให้โครงการฯ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะชุมชนและการเกิดมลพิษ โดย รฟม. ได้นำกล่องรับบริจาคบราไปวางไว้ที่อาคารสำนักงาน รฟม. ทั้ง 3 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ของ รฟม. ณ สถานีลาดพร้าว สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560