โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2560

โครงการวาโก้ บราเดย์ ออกนิทรรศการในงาน “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7”

โครงการวาโก้บราเดย์ 23 มิ.ย. 2560

วาโก้ร่วมจัดนิทรรศการ “WACOAL BRADAY: “บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” แสดงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดขึ้นภายในงาน “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่