โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2560

วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6

โครงการวาโก้บราเดย์ 12 ก.พ. 2560

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 6 สำหรับโครงการสร้างสรรค์สังคม "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ภายใต้แนวคิด "Zero Waste" (ขยะ เท่ากับ ศูนย์ ) และ "Social Enterprise" (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์วาโก้ แบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของไทย ยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยขอรับบริจาคบราเก่ามาแยกชิ้นส่วนและย่อยสลายเป็นพลังงานทดแทน พร้อมกันนี้ยังส่งต่อวัตถุดิบเหลือใช้จากการผลิตบราให้กับสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ นำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงรณรงค์ ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คสุขภาพบราเพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมร่วมบริจาคบราเก่ากับโครงการวาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคบราได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2560 ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ