โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2557

วาโก้ บราเดย์ ปี 3 เผยคอนเซ็ปต์ใหม่ "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม"

โครงการวาโก้บราเดย์ 2557

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล โดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ตอกย้ำความสำเร็จเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการวาโก้บราเดย์ ปี 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" กระตุ้นให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คอัพบราดูแลสุขภาพและสร้างบุคลิกภาพที่ดี พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับสร้างอาชีพ อีกทั้งยังนำ บราที่เสื่อมสภาพมาย่อยสลายอย่างมีคุณค่า

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "วาโก้ บราเดย์ เป็นโครงการสร้างสรรค์สังคมที่ทำการรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคบรา สำหรับใช้ในการสร้าง โอกาสให้กับผู้อื่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมศักยภาพสตรี ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว สำหรับปีนี้ ได้ขยายการทำดีในมุมที่กว้างขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" นอกจาก จะเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนร่วมกันบริจาคบราเพื่อสร้างอาชีพแล้ว ยังจะได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำบราเสื่อมสภาพมาย่อยสลายอย่างมีคุณค่า เพราะบราส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่านทาง สมาคมสถานภาพสตรีฯ และจะมีการคัดแยกบราที่เสื่อมสภาพนำไปย่อยสลายอย่างมีคุณค่า โดยทุกๆ การบริจาค 1 ตัว วาโก้จะมอบบัตรแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท แทนคำขอบคุณให้กับผู้ร่วมบริจาค เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 2557 ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ เชื่อว่ายอดบริจาคจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน โดยตั้งเป้าจาก 30,000 ตัว เพิ่มเป็น 50,000 ตัว"

ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผอ.โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่า "จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการตื่นตัวในการหาทางแก้ปัญหา ซึ่งวาโก้ บราเดย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและหันมารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการร่วมบริจาคบราในครั้งนี้ ถือว่าครบทั้ง 3 R นั้นก็คือ Reuse เริ่มจากการบริจาคบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อนำวัสดุไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้อาชีพ Reduce ได้แก่ การนำซากผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และสุดท้าย Recycle คือ การนำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดครับ"

ด้าน อรุณี ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปิดเผยว่า "ตลอดปีที่ผ่านมาของโครงการฯ ได้นำชุดชั้นในที่ได้รับบริจาค ไปดำเนินการฝึกอาชีพและจุดประกายไอเดียใหม่ๆ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องการรีไซเคิลที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาทำประโยชน์ ลดภาวะโลกร้อน ได้อีกทางหนึ่งด้วย ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ทางวาโก้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งการบริจาค จัดเวิร์คชอปสอนเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานให้กับสตรีที่ประสบปัญหาด้านสังคมในบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ และรับสินค้า ไปจำหน่ายให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สตรีผู้สนใจได้มีอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งในส่วนของสมาคมฯ เองก็ได้เปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจต้องการหารายได้มาร่วมฝึกอาชีพด้วย จึงฝากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย เพียงเท่านี้ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ ผู้มอบโอกาสที่ดี และสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้

บรามีค่า...เพียงร่วมบริจาค เพื่อมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ในโครงการวาโก้ บราเดย์ ปี 3 "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" พร้อมมอบบัตรเงินสดมูลค่า 100 บาท แทนคำขอบคุณผู้ร่วมบริจาค บราทุกๆ 1 ตัว เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม ศกนี้ ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วาโก้ โทร 0-26898515-6 หรือทาง www.wacoal.co.th